פטירה ואבלות

אמירת הקדיש היא דבר גדול ומיוחד מאוד עבור נשמת הנפטר. מילות הקדיש מסייעות לעליית נשמת הנפטר ומלוות אותו לגן עדן.

חברה קדישא

קבוצת אנשים קבועה הקיימת בכל ישוב יהודי, שאנשיה קיבלו על עצמם לעסוק במצוה זו של הטיפול בצרכי המת וקבורתו.

אבל

אדם שנפטר אחד מהקרובים לו ביותר, דהיינו הוריו, ילדיו, אשתו, אחיו או אחיותיו, צריך לנהוג בדיני אבלות. עיקרי דיני האבלות נוהגים בשבעת הימים מיום הקבורה והלאה, וחלקם עד 30 יום. ובאבלות על הורים – עד 12 חודש.

מצוה לנחם את האבלים בעיקר בתוך ימי השבעה, ואומרים להם: "המקום ינחם אתכם בתוך שאר אבלי ציון וירושלים", או: "מן השמים תנוחמו".

נר נשמה

נר שדולק 24 שעות ומדליקים אותו ביום השנה לפטירת הורה, קרוב או יקיר.

קדיש יתום

מי שנפטרו אביו או אמו, במשך 11 חודשים מיום פטירתם אומר קדיש יתום, וכן ביום הזכרון (יארצייט) שלהם, לעילוי נשמתם. בקדיש זה בדרך כלל יש 2 קטעים נוספים על החצי הקדיש ובהם בקשות לשלום עם ישראל. אמירת הקדיש היא דבר גדול ומיוחד מאוד עבור נשמת הנפטר. מילות הקדיש מסייעות לעליית נשמת הנפטר ומלוות אותו לגן עדן.
 

חב"ד לעזרתך

אם אחד מיקירי המשפחה נפטר, לא עלינו, ואתם זקוקים לעזרה מיידית. הכוונה כשלהי שתסייע לכם לעבור את הרגעים הקשים ביותר, כמו שצריך. כמו יהודים.

או שמלאה שנה לפטירת היקיר ואתם זקוקים למישהו שינחה את הטקס בבית-הקברות ויישא את תפילת "א-ל מלא רחמים".

בית-חב"ד יעמוד לימינכם גם ברגעים האלה. פנו לבית-חב"ד ותעזרו ללא תמורה. כי אנחנו הכתובת לכל עניין יהודי ולכל יהודי – בעת שמחה כמו בשעת מצוקה.

בשורות טובות ושרק נהיה בריאים.

 

פנו לבית חב״ד