מכירת חמץ

האתר המרכזי למכירת חמץ / 2022

*לפני מילוי הטופס, קרא את ההנחיות בדבר עשיית 'קניין', כדי שמכירת החמץ תחול. את החמץ שמשאירים לפסח יש לסגור היטב ולסמן את המקומות בשלט: "מכור", כדי שלא יגשו אליהם בטעות בפסח, (כולל במקום העבודה, מחסן וכדומה).

*מכירת החמץ באמצעות אתר זה תתאפשר עד יום שישי, י"ד בניסן תשפ'ב בשעה 10:00 בבוקר.

שטר הרשאה למכירת חמץ

"אני החתום מטה, נותן כוח ורשות לרב יהודה ירוסלבסקי, מזכיר ועד רבני חב"ד, ועושה אותו שליח ומורשה במקומי למכור ולהשכיר, בעצמו, או על ידי שלוחו ושליח-שלוחו, עד מאה שלוחים, כל מיני חמץ ותערובות-חמץ וחשש-חמץ שלנו, הן הנמצא ברשותנו, בכל מקום שהוא, ו/או ביד אחרים, או שיש לנו חלק וזכות בהם, או שהם רק פקדון ביד אחרים. וכן אנו מייפים כוחו שישכיר לנכרי כל המקומות שהחמץ מונח שם."

וממשיכים לקרוא

"ובזה אנו מגלים דעתנו, שכל חמץ וחשש חמץ ותערובות חמץ השייך לנו, יימכר לנכרי בכל אופן שיהיה, הן מצד שליחות והן מצד זכייה, שזכין לאדם שלא בפניו, וכן ביד השליח למכור החמץ האמור לעיל בכל מחיר שירצה לפי חוות-דעתו, ויהי ממכרו קיים, ותהא ידו כידינו, ועשייתו כעשייתנו, ופיו כפינו."

×

עגלת קניות

דילוג לתוכן