בית חבד מרום נווה

הרב בני קלי ורעייתו
מפעילים את בית חב"דמרום נווה

טלפון: 054-691-7770

כתובת: נגבה  13.

בבית חב"ד – שיעורי תורה, ערבי נשים,
בר-מצווה, בדיקת מזוזות ועוד ועוד.


זמני התפילות: מנחה וערבית בזמן הדלקת נרות.
שבת בבוקר 7:30 שיעור חסידות, שחרית בשעה 8:30, ולאחרי תפילת שחרית קידוש והתוועדות חסידית.